อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

บ้านขนมหอม

โรงแรมและห้องอาหารพชร

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13


วันสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญที่คนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ และยังเป็นวันหยุดยาวของการทำงาน คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงนี้ไปทำบุญไหว้พระ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการดำเนินชีวิตที่ดีในปีต่อไป จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง 6 สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนื่องแน่น