อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13


พระพุทธรูปสำริด อายุประมาณ ๑๒๐๐-๑๓๐๐ ปี พบที่เมืองโบราณอู่ทอง ครองจีวรห่มคลุม ด้านหลังพระเศียร
มีประภามณฑลเป็นวงโค้ง  ทรงยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นในท่าแสดงธรรม คือ  นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จรดกันเป็นวงกลม
อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี