อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13


"วัดสังข์กระต่าย" ชื่อเดิมของวัดในสมัยโบราณเรียกว่า "วัดสามกระต่าย" เป็นวัดร้างที่เหลือแต่โบสถ์โบราณซึ่งมีอายุอายุประมาณ 400 ปี เทศบาลตำบลศาลาแดงเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันโบสถ์หลังคาไม่มีแล้ว ตัวโบสถ์เป็นปูนไม่พังลงมา เพราะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 4 ต้น ยึดตัวโบสถ์จนแน่น


ประจำปีงบประมาณ รุ่นที่ 1/2559  หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 12 สาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 13/1 หมู่ 4 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-412394-6 ต่อ 106