อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13


"วัดสังข์กระต่าย" ชื่อเดิมของวัดในสมัยโบราณเรียกว่า "วัดสามกระต่าย" เป็นวัดร้างที่เหลือแต่โบสถ์โบราณซึ่งมีอายุอายุประมาณ 400 ปี เทศบาลตำบลศาลาแดงเป็นผู้ดูแล ปัจจุบันโบสถ์หลังคาไม่มีแล้ว ตัวโบสถ์เป็นปูนไม่พังลงมา เพราะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 4 ต้น ยึดตัวโบสถ์จนแน่น