หยุดกินน้ำลายนก และบ้านนกกันเถอะ!

เขียนโดย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พบว่ารังนกประกอบด้วย

น้ำ 5.11%
โปรตีน 60.9%
แคลเซี่ยม 0.85%
โปแตสเซี่ยม 0.03%
รังนก 1%
น้ำตาลกรวดประมาณ 12%

หากนำพลังงานนี้มาเทียบกับไข่ไก่ หรือ นม
รังนกสำเร็จรูปมีพลังงานน้อยกว่าไข่ไก่ 1 ฟอง
หรือประมาณ 1/3 ของนม 1 กล่อง

ถ้าจะเทียบโปรตีน หากร่างกายต้องการ
โปรตีนที่มีอยู่ในไข่ 1 ฟอง จะต้องกินรังนกสำเร็จรูปถึง 26 ขวด
หรือถ้าต้องการได้โปรตีนเท่ากับนม 1 กล่อง ต้องกินรังนก 34 ขวด
หากเรากินรังนกสำเร็จรูป 1 ขวดก็เท่ากับเราดื่มนมสด ½ ช้อนโต๊ะ
หรือถั่วลิสง 2 เม็ดเท่านั้น

ที่มาข้อมูล
http://www.school.net.th/library/cre...10000-189.html

บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « เตือนภัย! หมั่นกวาดขยะในใจ »