อู่มีชัย 737

อู่มีชัย 737

Suphanburi FC

Suphanburi FC

ร้านมิสเตอร์คลีนซัก อบ รีด

ตำแหน่งโฆษณา 10

ตำแหน่งโฆษณา 12

ตำแหน่งโฆษณา 11

ตำแหน่งโฆษณา 9

ตำแหน่งโฆษณา 13

ยอดเขาเทวดา ยอดเขาที่สูงที่สุดของสุพรรณบุรี 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ใน "อุทยานแห่งชาติพุเตย" อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 84 รวม พื้นที่ 1 แสน 9 หมื่นกว่าไร่ หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

1.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
เกิดที่บ้านท้ายน้ำตก ริมแม่น้ำด้านใต้ตัวเมืองสุพรรณบุรี ศึกษาเล่าเรียนทางพระปริยัติธรรมจนได้เปรียญ และได้เป็นครูในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ต่อมาได้โดยเสด็จพระเจ้าลูกเธอ 4 พระองค์ ในพรธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ออกไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ ท่านได้ใช้เวลาว่างในการศึกษาภาษาอังกฤษ และมีโอกาสตามเสด็จในการไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆ จนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฑูตสยาม ณ กรุงลอนดอน และเป็นพระวิจิตรวรสาส์นเลขานุการฑูตไทย ประเทศสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา

ศิลปหัตถกรรมบ้านธรรมกุล เป็นการประยุกต์เอาศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเคยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังมาบรรจุใน เครื่องใช้ และของตกแต่งบ้านทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัสดุใหม่ ๆ กับศิลปะแบบดั้งเดิม ด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่น ให้เกิดคุณค่าในชิ้นงาน และจำหน่ายได้ รวมทังการปลูกฝังเยาวชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ ศิลปะไทย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

 
นำวัตถุดิบ เช่น ชานอ้อย สำลี โฟม กระดาษสา มาผลิตเป็นตัวต้นแบบ จากนั้นนำมาเคลือบผิวด้วยส่วนผสมของแป้งข้าวจ้าง และกาวลาเท็กซ์ จนผิวเรียบเนียน เมือแห้งสนิทแล้วจึงลงสีให้เหมือนธรรมชาติ ด้วยสีผสมอาหาร เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทาน สุดท้ายเก็บรายละเอียด ตกแต่ง กิ่ง ก้าน ใบ ให้สวยงามและมีลักษณะเหมือนผลไม้ธรรมชาติให้มากที่สุด มีขนาด รูปทรง และสีสรรเหมือนธรรมชาติ ปลอดภัยและใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ปลอดสารพิษ ทนทาน สีไม่ซีดจาก ตกไม่แตก น้ำหนักเบา อายุการใช้งานนาน

 
 
ลาว ซี ลาวครั่ง เป็นชนชาติไทยที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ได้สืบทอดวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ซึ่งหลงเหลือวิธีการทอผ้าอยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ พุเตยที่ 1 (ด้านวังคัน-ป่าขี) ป่าสนสองใบธรรมชาติ
ห่างจากอำเภอด่านช้าง ประมาณ 33 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 333 จากอำเภอด่านช้างถึงบ้านวังคัน ประมาณ 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านวังคัน ถึงบ้านป่าขี ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เดินทางต่ออีก 3 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอด รถทุกชนิดสามารถเข้าไปได้ จากกรุงเทพ - หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ 1(พุเตย-ป่าขี) 210 ก.ม. เป็นศูนย์แม่พันธุ์ไม้สนสองใบในภาคกลาง

จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ พนักงานและรับจ้างทั่วไป ตามลำดับ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสินค้าทางด้านการเกษตรอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ เป็ด กุ้งและปลาน้ำจืด สามารถทำรายได้เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ปีละหลายพันล้านบาท สำหรับในภาคอุตสาหกรรมจะเกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านการค้าและบริการ

day trip : ตลาดเก้าห้อง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง - วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม - พุหางนาค - รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

day trip : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - วัดแค - วัดสารภี - วัดพระลอย - วัดหน่อพุทธางกูร -วัดพระนอน - วัดพิหารแดง - วัดชีสุขเกษม - วัดสว่างอารมณ์   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชมปรางค์ประธานอันเก่าแก่ สักการะหลวงพ่อโพธิ์ ที่วัดต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณแห่งนี้ วัดแค  แวะกราบไหว้หลวงปู่คงขมังเวทย์ สักการะพระพุทธบาทสี่รอย แวะชมคุ้มขุนแผน อึ้งกับต้นมะขามยักษ์อายุกว่า 1,000 ปี วัดสารภี  สักการะหลวงพ่อใหญ่อายุ 100 ปี แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ลอดท้องช้างเอราวัณ คิดสิ่งใดได้สมใจหมาย วัดพระลอย กราบหลวงพ่อพระลอยเก่าแก่ ไหว้สังขารหลวงปู่แต้มไม่เน่าไม่เปื่อย แล้วเดินลงไปท่าน้ำ แวะทำทานอาหารปลาอย่างเพลินๆ วัดหน่อพุทธางกูร สักการะหลวงพ่อดำ แล้วแฉลบไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัย ร.3 ที่อุโบสถหลังเก่า วัดพระนอน อเมซิ่งกับพระพุทธรูปนอนหงาย กราบไหว้ขอพรเสร็จแล้ว ไปให้อาหารปลากันอีกรอบที่อุทยานมัจฉาแห่งชาติที่ท่าน้ำของวัด วัดพิหารแดง บูชาพระประธานอายุร่วม 700 ปี ก้มประนมมือให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วัดชีสุขเกษม สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ที่มีเพียง 3 องค์ในจังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จแล้วแวะหย่อนใจที่ศาลาท่าน้ำให้ใจร่ม วัดสว่างอารมณ์ ปิดท้ายทริปกันด้วยการกราบลาหลวงพ่อหลี พระอริยสงฆ์แห่งเมืองสุพรรณ

"จังหวัดสุพรรณบุรี" เป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่ง อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีอายุถึงยุคหินใหม่ ประมาณ 3,500 - 4,000 ปี สืบต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงยุคสัมฤทธิ์และเหล็กอายุราว 2,500 ปี ล่วงเข้าสู่ยุคสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมรวดี ทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง อยุธยา และปัจจุบันนี้โบราณวัตถุ โบราณสถานที่พบเป็นประจักษ์พยานบ่งบอกว่าจังหวัดสุพรรณฯ มีอายุสูงถึงยุคหินใหม่จริง ไม่เพียงเท่านั้นจังหวัดสุพรรณบุรียังเป็นเมืองพุทธศาสนาอีกด้วย

 ประพันธ์โดย...สมพงศ์ ชูสุวรรณ
๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

ในอดีตแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ถือเป็นเส้นเลือดสำคัญของบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แม่น้ำท่าจีนจึงเป็นแม่น้ำสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำนี้ ล้วนทำมาหากินโดยอาศัยทรัพยากรในลำน้ำ จับกุ้งหอยปูปลามากินเป็นอาหาร ใช้น้ำในแม่น้ำทำการเกษตร ทำนาทำสวน เพาะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวท้องถิ่น ตลอดจนการทำนาข้าวหล่อเลี้ยงคนในประเทศ

มีโอกาสได้แวะไปหาเพื่อน แถวๆ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนั้นไปถึงอำเภอด่านช้างประมาณ 10.00 น. อากาศไม่ต้องพูดถึงร้อนมากๆ เพื่อนได้พาไปหาที่หลบร้อน ซึ่งห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ 2 กิโลเมตร จากหอนาฬิกา ขวาก็จะไปเขื่อนกระเสียว ซ้ายไปหาดทรายขาว ไม่มีป้ายบอกไปตามคำบอกขับรถไปเรื่อยๆ ประมาณกิโลเศษจะถึงสามแยก ขวาไปบ้านนาตาปิ่น ซ้ายจะมีป้ายบอกว่า หายทรายขาว

ค้นหารากเหง้าแห่งประวัติศาสตร์ไทย – จีน พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี
มังกรทองขนาดใหญ่ ภายในถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย จะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ไทย – จีนอันแนบแน่น และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานให้ได้รับรู้อย่างสนุกและเพลิดเพลิน

ทิวทัศน์ในมุมสูงของเมืองสุพรรณ "หอคอยบรรหาร-แจ่มใส"  เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูง 123.25 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี เนื้อที่ 17 ไร่ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ 60 พระพรรษา   ภายในหอคอยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นส่วนจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับเมืองสุพรรณ ชั้นที่ 2 เป็นส่วนอาหารว่าง ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
ชั้นที่ 3 เป็นส่วนชมวิวและจำหน่ายของที่ระลึก
ชั้นที่ 4 เป็นจุดชมวิวที่ระดับความสูง 78.75 เมตร มีบริการกล้องส่องทางไกลรอบบริเวณ

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 2,700 ไร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 64 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเป็นภาคี