OTOP และสินค้าพื้นเมือง (5)

 
ผ้าด้นมือ ใช้ชื่อทางการค้า "อู่ทองควิลท์" สุดยอด OTOP PLUS เป็นงานแฮนด์เมดฝีมือคนไทยสไตล์ฮาวาย เกิดจากความตั้งใจสอด ร้อย สอย ด้น บรรจงใส่ความประณีตลงบนผืนผ้าหลากสีอย่างละเมียดละมุน ของชาวบ้านในอำเภออู่ทอง ที่รวมตัวกันในชื่อ "ศูนย์หัตถกรรมผ้าด้นมือตำบลกระจัน" ภายใต้การนำของ คุณภารดี วงศ์ศรีเหรา ประธานกลุ่มอาชีพหัตถกรรมผ้าด้นมือแห่งนี้

ไม้กวาดร้อยปี ของดีบางแม่หม้าย  ชุมชนบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุเก่าแก่มานานประมาณ 200 ปีแล้ว อาชีพหลักคือ การทำนา ส่วนอาชีพเสริม คือ "ไม้กวาดใยมะพร้าว" หรือเรียกกันว่า "ไม้กวาด 100 ปี" ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาจนชั่วลูกชั่วหลาน มาเป็นเวลานับร้อยๆ ปี ประกอบกับเป็นไม้กวาดที่มีความคงทน ใช้ได้นาน จนผู้ใช้บางคนถึงกับเอ่ยปากว่า "เมื่อไรไม้กวาดอันนี้มันจะพัง" ชาวบ้านที่บางแม่หม้าย ก็เลยขนานนามให้มันว่า "ไม้กวาด 100 ปี"

ศิลปหัตถกรรมบ้านธรรมกุล เป็นการประยุกต์เอาศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเคยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังมาบรรจุใน เครื่องใช้ และของตกแต่งบ้านทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัสดุใหม่ ๆ กับศิลปะแบบดั้งเดิม ด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่น ให้เกิดคุณค่าในชิ้นงาน และจำหน่ายได้ รวมทังการปลูกฝังเยาวชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ ศิลปะไทย และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

 
นำวัตถุดิบ เช่น ชานอ้อย สำลี โฟม กระดาษสา มาผลิตเป็นตัวต้นแบบ จากนั้นนำมาเคลือบผิวด้วยส่วนผสมของแป้งข้าวจ้าง และกาวลาเท็กซ์ จนผิวเรียบเนียน เมือแห้งสนิทแล้วจึงลงสีให้เหมือนธรรมชาติ ด้วยสีผสมอาหาร เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทาน สุดท้ายเก็บรายละเอียด ตกแต่ง กิ่ง ก้าน ใบ ให้สวยงามและมีลักษณะเหมือนผลไม้ธรรมชาติให้มากที่สุด มีขนาด รูปทรง และสีสรรเหมือนธรรมชาติ ปลอดภัยและใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ปลอดสารพิษ ทนทาน สีไม่ซีดจาก ตกไม่แตก น้ำหนักเบา อายุการใช้งานนาน

 
 
ลาว ซี ลาวครั่ง เป็นชนชาติไทยที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ได้สืบทอดวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ซึ่งหลงเหลือวิธีการทอผ้าอยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี