สำรวจป่าต้นน้ำ เขาถ้ำเสือ พบอ่างเก็บน้ำอยู่กลางภูเขาเมืองอู่ทอง คาดสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ รอผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์!

เขียนโดย 
อ่างเก็บน้ำตามหุบเขา คือ อ่างเก็บน้ำแบบธรรมดาที่สร้างขึ้นโดยอาศัยภูมิประเทศทางธรรมชาติ มีลักษณะแคบ แต่มีพื้นที่ต้นน้ำด้านบนกว้าง ด้านข้างของหุบเขาทำหน้าที่เสมือนเป็นกำแพงทางธรรมชาติ และพื้นที่ด้านบนทางต้นน้ำทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเก็บน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นอาณาบริเวณ หรือ
 
 
แหล่งที่เก็บกักน้ำฝน ซึ่งไหลมาบนผิวดิน และน้ำท่าที่ไหลมาตามน้ำให้ขังรวมกันไว้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมการไหลของน้ำ ในแม่น้ำลำธารเหล่านั้นให้มีปริมาณที่เหมาะสม สำหรับนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น  เก็บกักน้ำบางส่วนไว้ชั่วคราว ขณะที่มีน้ำมาก และค่อย ๆ ระบายในภายหลัง
2.กักน้ำไว้ให้นานที่สุดแล้วปล่อยน้ำซึมเข้าไปในฝั่งหรือไหลซึมเข้าไปในดิน เพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน
 
ขอบคุณภาพจาก..ภาคภูมิ จิตต์โสภณ สถานีวิทยุมะขามขวัญเรดิโอ
1493 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทร. 087-8117890
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

อัลบั้มรูป